Trương Ngọc Minh là ai?

Trương Ngọc Minh là tiến sĩ khoa học – nhà khoa học trẻ, doanh nhân. Tiến sĩ Minh có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học về dược liệu, đông trùng hạ thảo và thực phẩm chức năng. Trong trang web này, bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung thú vị và bổ ích liên quan đến chăm sóc sức khoẻ và những thực phẩm tốt cho sức khoẻ của bạn và gia đình.